PolskiУкраїнська

Łódzka Szkoła Ćwiczeń

Miło nam poinformować, że w dniach 24 i 25 listopada 2023 r. odbędzie się XII Międzynarodowa Daltońska Konferencja Naukowo-Wdrożeniowa.

Jako Szkoła Daltońska aktywnie włączymy się w przebieg tego ważnego wydarzenia. Zorganizujemy wizytę studyjną dla nauczycieli z Polski zainteresowanych ideą pedagogiki daltońskiej. W naszej szkole podczas wizyty studyjnej gościć będziemy również Hans Wenke – filozof i edukator daltoński, autor wielu publikacji na temat edukacji. Tym samym kontynuujemy nasze działania, których podjęliśmy się podczas realizacji projektu Architekci Wiedzy – Łódzka Szkoła Ćwiczeń, gdy uzyskaliśmy certyfikat Placówki Daltońskiej. Chcielibyśmy zaprezentować efekty naszych działań, podzielić się refleksjami i planami na przyszłość. Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół współpracujących w ramach trwałości projektu do udziału w tym wydarzeniu.

Rejestracja elektroniczna jest już możliwa na stronie: www.dalton.org.plSzkoła Podstawowa PRZYSTAŃ w związku z trwałością projektu, we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia i Kształcenia Praktycznego organizuje cykl warsztatów dla dyrektorów i nauczycieli szkół współpracujących.

Program szkoleń po wcześniejszych ustaleniach z dyrektorami szkół współpracujących obejmuje następujące zagadnienia:

 • Odpowiedzialność prawna nauczycieli i rodziców.
 • Procedury działań przy rozwiązywaniu problemów związanych ze współpracą z rodzicami-wsparcie różnych instytucji.
 • Przydatne narzędzia skutecznej komunikacji z rodzicami.
 • ABC mediacji rodzicielskiej.
 • Podręczny niezbędnik metod aktywizujących włączających rodziców w różnorodne działania.

  Warsztaty poprowadzi Beata Wielkopolan – konsultant ŁCDNIKP, certyfikowany mediator w sprawach cywilnych i rodzinnych.

Data spotkania: 27 listopada 2023 r. (poniedziałek)

Miejsce spotkania: ŁCDNIKP, ul. Kopcińskiego 29 – sala 210

Godzina rozpoczęcia spotkania: 16.00


UBIEGŁE WYDARZENIA

Informacje o konferencji

Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Szkoła Ćwiczeń „Architekci Wiedzy” wraz z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi ma zaszczyt zaprosić na Konferencję pt. „Łódzka Szkoła Ćwiczeń – świadoma edukacja. Nowe inspiracje i działania na przyszłość”

Data wydarzenia: 10 marca 2023 r.

Start godz.: 10:00

Miejsce: Siedziba Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_0465-677x1024.jpg

Harmonogram lekcji pokazowych

Harmonogram szkoleń i warsztatów dla Nauczycieli


Lista szkół współpracujących zakwalifikowanych w II naborze do udziału w projekcie pn. ARCHITEKCI WIEDZY” – Szkoła Ćwiczeń w Łodzi nr powr. 02.10.00-00-3034/20


Ogłoszenie II uzupełniającego naboru szkół z województwa łódzkiego do udziału w projekcie pn. „ARCHITEKCI WIEDZY” – szkoła ćwiczeń w Łodzi 
NR POWR.02.10.00-00-3034/20 


Lista szkół współpracujących zakwalifikowanych w I naborze do udziału
w projekcie pn. „ARCHITEKCI WIEDZY” – szkoła ćwiczeń w Łodzi
 NR POWR.02.10.00-00-3034/20


Informacja o naborze szkół z województwa łódzkiego do udziału w projekcie „Architekci wiedzy” – szkoła ćwiczeń w Łodzi

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

PN. „ARCHITEKCI WIEDZY” – SZKOŁA ĆWICZEŃ W ŁODZI

„Edukacja jest najsilniejszą bronią, której możemy użyć, aby zmieniać świat”

Nelson Mandela

Szanowni Państwo,

Ogólnopolski Operator Oświaty zaprasza do udziału w projekcie pn. „Architekci wiedzy” – szkoła ćwiczeń w Łodzi szkoły podstawowe z województwa łódzkiego.
Celem projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Kornelówka – Przystań i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół, w tym 1 szkoły specjalnej/integracyjnej i 2 szkół z obszaru wiejskiego z terenu województwa łódzkiego.
W ramach realizacji wsparcia dla nauczycieli przewidzianych w projekcie pn. „Architekci wiedzy” – szkoła ćwiczeń w Łodzi oferujemy: szkolenia, warsztaty, lekcje pokazowe, sieci współpracy, wsparcie indywidualne w tym superwizje, udział w konferencjach otwarcia szkoły ćwiczeń i podsumowania działań projektowych w tym wypracowanych rozwiązań.
Podczas uczestnictwa w projekcie zapewniamy materiały szkoleniowe. Większość działań odbywać się będzie w formie zdalnej w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19,

Nabór szkół współpracujących ze szkołą ćwiczeń „ARCHITEKCI WIEDZY” w Łodzi
trwać będzie do 24 maja 2021 r.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszej szkoły: https://spprzystan-lodz.operator.edu.pl/lodzka-szkola-cwiczen/ w celu poznania szczegółów dołączenia do udziału w projekcie.

Zapraszamy również do pobrania dokumentów rekrutacyjnych dostępnych pod adresem: https://operator.edu.pl/pl/projekt/architekci-wiedzy-szkola-cwiczen-w-lodzi/ – Dokumenty

KONTAKT:
Joanna Świątek – Dyrektor Szkoły Ćwiczeń „ARCHITEKCI WIEDZY” – tel. 501 670 093
Beata Wosińska – Koordynator Szkoły Ćwiczeń „ARCHITEKCI WIEDZY” – tel. 570 430 938
Katarzyną Jasik – Koordynator projektu- tel. 533 330 761.

Z poważeniem,

Joanna Świątek
Dyrektor – Lider Szkoły Ćwiczeń


Harmonogram szkoleń dla nauczycieli szkoły ćwiczeń prowadzonych przez edukatorów z ŁCDNIP


Informacja o rekrutacji nauczycieli do Szkoły Ćwiczeń


Mapa Szkół Ćwiczeń


„Architekci wiedzy” – szkoła ćwiczeń w Łodzi

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Kornelówka – Przystań  i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół z terenu woj. łódzkiego, w 2021 i 2022 roku.

O projekcie

Szkoła ćwiczeń „Architekci wiedzy” obejmuje wsparcie w czterech obszarach: matematycznym, przyrodniczym, informatycznym i językowym, ponadto również ICT, innowacyjności czy nauczania eksperymentalnego. Wszystkie działania dotyczące nauczycieli, które zostały zaplanowane w przedsięwzięciu (tj. organizacja sieci współpracy, lekcji pokazowych, warsztatów metodycznych, szkolenia TIK itp.) zakładają wykorzystanie zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Zaplanowano również działania wspierające nauczanie eksperymentalne poprzez wykorzystanie nowoczesnych pracowni oraz warsztatu zewnętrznego powstałych w ramach projektu oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Szkoła ćwiczeń oraz partnerzy opracują i wdrożą podczas realizacji przedsięwzięcia materiały dydaktyczne dla nauczycieli i studentów pedagogiki. W ten sposób wszyscy uczestnicy projektu otrzymają wsparcie, które będą mogli wykorzystywać w przyszłości.

Grupą docelową projektu stanowi:

Grupę docelową projektu stanowi:

 • Publicznej Szkole Podstawowej Kornelówka – Przystań, która otrzyma wsparcie w ramach projektu i będzie pełniła funkcję szkoły ćwiczeń oraz dyrektor i nauczyciele tej szkoły. Grupa docelowa to nauczyciele szkoły, którzy posiadają wykształcenie wyższe, doświadczenie i kompetencje, wymagane do pracy w szkole podstawowej. Uczą w szkole przedmiotów przyrodniczych, matematyki, informatyki, języków bądź są nauczycielami nauczania początkowego lub bibliotekarzami. To kobiety i mężczyźni, mieszkańcy woj. łódzkiego w wielu od 23 do 60 lat, pracuje w Publicznej Szkole Podstawowej Kornelówka – Przystań.
 • Szkoły podstawowe – szkoły, których siedziba znajduje się na terenie woj. łódzkiego, na terenach wiejskich i miejskich.
 • Nauczyciele szkół podstawowych – osoby pracujące w szkołach podstaw. na terenie woj. łódzkiego, zatrudnione na stanowisku nauczyciela. Posiadają wykształcenie wyższe, doświadczenie i kompetencje, wymagane do pracy w szkole podstawowej. To kobiety i mężczyźni, mieszkańcy woj. łódzkiego w wielu od 23 do 60 lat.
 • Dyrektorzy szkół objętych wsparciem – osoby zatrudnione na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej z terenu woj. łódzkiego Osoby posiadające wykształcenie, doświadczenie i umiejętności wymagane do pracy na tym stanowisku, osoby od 30 do 65 lat.
 • Studenci UNS, specjalizacji nauczycielskiej – łącznie 15 osób

Projekt obejmie wsparciem:

 • 7 szkół podstawowych z terenu woj. łódzkiego, w tym: 2 szkoły z terenów wiejskich oraz 1 szkoła integracyjna/specjalna, które w projekcie będą pełniły rolę szkół współpracujących które będą odbiorcami działań szkoły ćwiczeń.
 • 56 nauczycieli szkół podstawowych z 7 szkół współpracujących, po 8 os. z każdej szkoły w tym:

– 4 nauczycieli  na poziomie 1-3

– 4 nauczycieli  na poziomie 4-8

z obszaru: językowego, informatycznego, przyrodniczego i matematycznego

Projekt nr POWR.02.10.00-00-3034/20 pn. „Architekci wiedzy” – szkoła ćwiczeń w Łodzi jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projektodawca realizuje projekt zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Okres realizacji: od 2021-01-01 do 2022-09-30

Miejsce realizacji: województwo Łódzkie

Środki finansowe: 1 338 899,28 zł

Wnioskodawca/Lider projektu: Ogólnopolski Operator Oświaty

Partnerzy projektu:

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Uczelnia Nauk Społecznych

Szkoła ćwiczeń:

Szkoła Podstawowa Kornelówka – Przystań w Łodzi

Koordynator projektu:

Katarzyna Jasik
[email protected]
kom. 533 330 761

PolskiУкраїнська