PolskiУкраїнська

Międzynarodowa mobilność uczniów

Wyjazd Październik


Na lekcjach w Grecji dzieci pracowały z kolegami i koleżankami ze szkoły by razem uczyć się o kulturze i geografii Polski. Nasi uczniowie mieli również okazję poznać Grecką kulturę: nauczyli się tańczyć Zorbę, poznali greckie gry i zabawy, a także rozmawiali o greckich mitach.

Poznawaliśmy kulturę Grecji na lekcjach oraz podczas wycieczek. Grupa zwiedziła Meteory, stoki Olimpu oraz Saloniki.

Podczas mobilności w Grecji uczniowie szlifowali swój angielski, zatapiałi się w greckiej kulturze, poznawali nowe miejsca i smaki, a przede wszystkim, świetnie się bawili!


Wyjazd Wrzesień
Dzień PIERWSZY

Dzień drugi

Dzień trzeci

Meteory

ZMIANA SZKOŁY PARTNERSKIEJ W PROJEKCIE

„Zajęcia języka angielskiego – mobilności w Grecji”

„English classes – mobility in Greece”

Celem projektu jest realizacja wspólnego projektu edukacyjnego przez 20 uczniów klas VI, VII, VIII (rok szkolny 2022/23) Szkoły Podstawowej Przystań z uczniami greckiej szkoły partnerskiej w Ganochora – Katerini Pieria.

Realizacja mobilności będzie miała bezpośredni wpływ na doskonalenie kompetencji kluczowych. Zaplanowane w projekcie zajęcia będą zawierały elementy edukacyjne z zakresu m.in.: nauki j. angielskiego, informatyki, geografii/ przyrody, matematyki. Projekt edukacyjny będzie realizowany zgodnie z koncepcją Planu Daltońskiego, tj. opierać się będzie na czterech filarach: samodzielność, odpowiedzialność, współpraca, refleksja. Hasłem przewodnim zajęć będzie ”wspólna lekcja języka angielskiego”.

Celem będzie wzmocnienie kompetencji kluczowych takich jak:

– rozumienie i tworzenie informacji,

– wielojęzyczność,

– kompetencje cyfrowe,

– kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się,

– kompetencje obywatelskie,

– przedsiębiorczość,

– kompetencje matematyczne,

– świadomość i ekspresja kulturalna,

– kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,


Termin realizacji: 18.04.2022-17.10.2022

Dofinansowanie: 125 606,00 PLN

Szkoła partnerska: Εκπαιδευτήρια Πλάτων | Platon Schools

PolskiУкраїнська