PolskiУкраїнська

Nasze działania


JĘZYKI OBCE  

Szkoła dba o wszechstronny rozwój kompetencji swoich uczniów, min. językowych:

 • Oferuje zwiększoną ilość lekcji języka angielskiego (5 godzin tygodniowo)
 • Konwersacje z native speakerem
 • Naukę języka francuskiego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo od II klasy szkoły podstawowej

Szkoła zapewnia aktywną naukę języków obcych skierowaną na komunikację, zdobywanie umiejętności językowych poprzez różnorodne formy aktywności, praktyczne działanie, wykorzystanie technologii IT, zainteresowanie dzieci kulturą krajów anglo i frankojęzycznych.

Uczniowie będą mieli możliwość przystąpienia do międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego Cambridge YLE, KET, PET, FCE na terenie szkoły. W tym celu szkoła podejmuje współpracę z autoryzowanym centrum egzaminacyjnym. 

INFORMACJE O EGZAMINACH


DESTINATION IMAGINATION / KREATYWNOŚĆ  

Nasza placówka stawia na kreatywność i innowacyjność!

Uczniowie w grafiku zajęć mają do dyspozycji trening kreatywności, innymi słowy trening myślenia. Celem warsztatów jest wytworzenie u dzieci przyjmowania postawy twórczej, otwartej, aktywnej. Uczniowie poszerzają samowiedzę, nabierają pewności siebie oraz są chętni do podejmowania działania i rozwiązywania problemów. Udział w zajęciach ma służyć rozwijaniu pozytywnej samooceny, pokonywaniu barier, przełamywaniu schematów myślenia oraz stymulowaniu życiowej zaradności.

Szkoła podjęła działania związane z przystąpieniem do największego na świecie, interdyscyplinarnego programu edukacyjnego dla dzieci, młodzieży i studentów – Destination Imagination. Program zorientowany jest na rozwój kreatywności oraz umiejętności takich jak nieszablonowe podejście do rozwiązywania problemów, myślenie projektowe, planowanie strategiczne, wdrożenie, ewaluacja, zarządzanie projektem, czasem, zasobami, ekspresja twórcza (storytelling, aktorstwo, scenografia), współpraca i budowanie zaufania w grupie, diagnoza potrzeb i oczekiwań, prezentacja efektów pracy. 


SZKOŁA W CHMURZE  

Szkoła Kornelówka – Przystań w pełni sprostała wyzwaniu edukacji zdalnej. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie pracują w środowisku Microsoft Office 365 wykorzystując jego zasoby.

W listopadzie 2020 r. szkoła otrzymała tytuł Szkoły w Chmurze Microsoft! O taki certyfikat mogą ubiegać się placówki bazujące na technologii Microsoft, jednocześnie integrujące nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami. Szkoła wykorzystująca technologię Microsoft do wsparcia zarządzania szkołą, której kadra chce doskonalić warsztat pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także uczy, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów.


NARODOWY PROGRAM CZYTELNICTWA  

W ramach Narodowe Program Czytelnictwa szkoła otrzymała grant na 3100 tyś na zakup książek dla dzieci!

Udział w programie ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a także uatrakcyjnienie księgozbioru biblioteki szkolnej poprzez zakup nowości wydawniczych. W ramach programu szkoła podejmie współpracę z biblioteką publiczną polegającą na udziale uczniów w wybranych wydarzeniach czytelniczych.  


SZKOLNA KASA SKO  

Aby kształtować w uczniach kompetencje przedsiębiorczości, szkoła przystąpiła do programu Szkolna Kasa Oszczędności. SKO to program edukacji finansowej skierowany do szkół, ich najmłodszych uczniów w wieku 5-13 lat. Głównym założeniem programu jest upowszechnianie idei oszczędzania, szerzenia postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży oraz promowania współpracy w grupie rówieśników.  


PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW  

Obecnie trwają prace nad projektem Ponadnarodowa mobilność uczniów, w ramach którego uczniowie klas starszych będą między innymi mieli możliwość odwiedzenia zagranicznej szkoły partnerskiej. Głównym założeniem planowanego przedsięwzięcia jest wyjazd 26 uczniów (dwóch grup 13 osobowych) wraz z opiekunami do szkoły w Austrii. Projekt skierowany jest do uczniów klas VI- VIII naszej szkoły. Celem realizacji projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Kornelówka-Przystań. Uczniowie podczas zajęć w zagranicznej placówce będą realizowali z grupą uczniów szkoły austriackiej wspólny projekt edukacyjny, którego celem będzie wzmocnienie kompetencji kluczowych takich jak:

 • rozumienie i tworzenie informacji
 • wielojęzyczność
 • kompetencje cyfrowe
 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się
 • kompetencje obywatelskie
 • przedsiębiorczość
 • świadomość i ekspresja kulturalna
 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii
PolskiУкраїнська