PolskiУкраїнська

Dokumenty szkolne

Statut szkoły


Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych


Wewnątrzszkolne zasady oceniania


STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH


Program wychowawczo – profilaktyczny


SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA


ZESTAW PODRĘCZNIKÓW


Kalendarz roku szkolnego


Organizacja realizacji zadań Szkoły Podstawowej Kornelówka – Przystań


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY


ZGODY


ŚWIETLICA

Drodzy Rodzice, w celu zapisania dziecka na świetlicę szkolną, należy pobrać załączone dokumenty:

  • Karta zgłoszenia – 1 egzemplarz
  • Upoważnienie do odbioru dziecko – 1 egzemplarz
  • Załącznik nr 1 do oświadczenia – wypełnia każda osoba upoważniona przez Rodziców

RELIGIA/ETYKA


Zarządzenie


OBIADY

PolskiУкраїнська